Лекции по ботанка - II част


Систематика на растенията. Предмет - изучава таксоните и техните популации. Задачи и основни раздели...
 

Овощарство


Овощарството като подотрасъл на растениевъдството. Стопанско значение. Особености на овощните растения. Доходност. Основни проблеми и перспективи за развитие...
 

Пищови по Ботаника 1 част


Пищови по ботаника 1 част за студенти в Шуменски университет"Епископ Константин Преславски"...
 

Ботаника 2 част - пищови


Отдел Синьозелени водорасли (Cyanoprokaryota)- космополити, в сладководни и соленоводни басейни, почви,ледове, термални извори. Разпространени в България са 77 рода и 420 вида. Морфология – Прокариотни...
 

Конспект и теми по ботаника


Включва всички теми диктувани от доц. Симеонов за ВХТИ...
 

Пищови по ботаника


Метаморфози на стъблото-подземни, едни от метаморфозите на стъблото са коренища, те са подземни стъбла разположени хоризонталнов почвата и приличат на корените. Други такива са стъблените клубени-това са междувъзлия на подземни...
 

Ботаника за студенти


Ботаниката е биологична наука, чиято задача е изучаването на растенията. Растенията са едни от основните съставки на биосферата. Те имат голямо значение за кръговрата на веществата...
 

Лекции по ботаника 1ва част


Лекции по ботаника 1ва част за студенти от Биологически факултет на Софийски университет "Свети Климент Охридски"....
 

Покритосеменни растения


Лист, цвят, плод. Кратка систематика на покритосеменните растения...
 

Билки, събиране и сушене на билки


Лекции по билкарство за студенти от Аграрен университет - Пловдив...

Избрани критерии за търсене

Биология
Ботаника
Ограничаване на резултатите